FANDOM


[ 2 ]   Combat Awareness - Bojowa Świadomość ( Dogs Of War -- Page 109 ) Edit

Wymagania: Trening militarny lub przeszłość związana z walką.

Efekt: Twoja postać wie jak przetrwać na polu walki jako rezultat intensywnego militarnego treningu lub osobistych doświadczeń. Obejmuje to wiedzę jak wykorzystać teren jako swoją przewagę oraz generalny stan mentalnej czujności podtrzymywanej nawet podczas ciężkiego ostrzału wroga. Jako wynik tej zdolności, twoja postać zyskuje bonus +2 do jakiegokolwiek sytuacyjnego rzutu na czujność.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.