FANDOM


[ 4 ]   EOD - Saper  ( Armory -- Page 208 ) Edit

Wymagania: Wits 3 or Dexterity 3, Crafts 3, Specjalizacja Wyburzanie w Crafts

Efekt: Twoja postać jest biegła w obsłudze wszelkich rodzajów materiałów wybuchowych. Jest obeznana ze wszystkimi technikami wykorzystywanymi przy robieniu bomb, od tworzenia swoich własnych materiałów wybuchowych do identyfikowania i uzbrajania tych zrobionych fabrycznie. Jest również wyszkolona w działaniach saperskich (EOD), spokojnie rozbraja nieznane urządzenia. Twoja postać nie ponosi kary -2 za rozbrajanie materiałów wybuchowych, których nie zbudowała.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.