FANDOM


Wymagania: Zręczność (***) i Walka bronią (***)

Efekt: Twoja postać jest wyszkolona w walce dwiema broniami. Wciąż otrzymuje karę -2 do ataków wykonywanych słabszą ręką (chyba, że wykupiła Atut Oburęczność).Kropki wykupione w tym Atucie pozwalają na wykonywanie konkretnych manewrów. Aby wykupić następny manewr, musisz znać wszystkie poprzednie.

Wirujące ostrza (*) - Obrona Twojej postaci nie jest zmniejszana przy walce z wieloma przeciwnikami tak długo, jak liczba przeciwników nie przewyższa Twojej wartości Walki bronią. Jeśli atakujących jest więcej, kary naliczane są normalnie, zaczynając od -1 przy pierwszym przeciwniku przewyższającym wartość Twojej Walki bronią.

Odbicie i pchnięcie (**) - Twoja postać potrafi zbijać ataki przeciwników i atakować w tym samym momencie. Używając tego manewru otrzymuje +2 Obrony w zamian za karę -2 do ataku. W tej turze nie możesz poruszyć się o więcej niż wartość Twojej Szybkości.

Dwa miecze (***) - Twoja postać może zaatakować ten sam cel dwa razy w jednej akcji. Drugi atak obarczony jest karą -1.

Wada: Twoja postać nie może używać swojej Obrony przeciw żadnemu atakowi skierowanemu w nią do końca tury. Jeśli w tej turze już użył Obrony, nie może użyć Dwóch mieczy.

Płynny atak (*****) - Twoja postać może wykonać atak w dwa cele w tej samej turze. Cele muszą znajdować się od siebie w odległości nie większej niż Twoja Szybkość. Drugi atak otrzymuje karę -1.

Wada: Twoja postać nie może używać swojej Obrony przeciw żadnemu atakowi skierowanemu w nią do końca tury. Jeśli w tej turze już użył Obrony, nie może użyć Płynnego ataku.