FANDOM


[ 2 ]   Good Time Management - Dobre Zarządzanie Czasem ( Asylum -- Page 50 ; Reliquary -- Page 84 ) Edit

Wymaganie: Academics 1, Medicine lub Science 2

Efekt: Lata pracy wymagającej przedzierania się przez książki w poszukiwaniu informacji, dobrze przysłużyły się twojej postaci. Jest w stanie efektywnie wykorzystywać swój czas, zakładając, że nie polega na nikim, kto mógłby ją spowolnić. Każdy rzut w przedłużonej akcji ma czas zredukowany o jedną czwartą. Na przykład, jeśli postać tłumaczy tekst i każdy rzut normalnie wymagał by godziny, postać z tym Meritem będzie potrzebowała jedynie 45 minut na każdy rzut. Postać wykorzystująca zasadę Teamwork (Praca zespołowa), nie może korzystać z tego Meritu, również postacie polegającą na maszynach (takie jak wyposażenie laboratorium). Dobre Zarządzanie Czasem dotyczy tylko doczesnych akcji. Nie dotyczy magicznych rytuałów, chociaż dotyczy badania takich rytuałów. The Knowledge Seeker Power (?) zastępuje ten Merit jeśli są połączone.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.