FANDOM


[ 1 - 3 ]   Language - Język   ( World Of Darkness -- Page 109 ) Edit

Efekt: Twoja postać zna dodatkowy język poza jej własnym. Jedna kropka w tym Mericie, znaczy, że potrafi czytać, pisać i mówić w dodatkowym językiem z minimalną płynnością. Dwie kropki wskazują, że jest piśmienny i konwersuje płynnie. Trzy kropki wskazują, że posługuje się nim jak językiem ojczystym i jest oczytana. Musisz określić z jakim językiem twoja postać jest znajoma przed zakupem tego Meritu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.