FANDOM


Efekt: Zdobywasz przyjaciela lub nauczyciela, który służy Ci radą i pomocą. Mentor działa w Twoim imieniu, chociaż jak to robi zależy od Narratora. Przeważnie jest to rada, która może nakierować Cię na jakieś określone działanie, ale czasami może wziąć sprawy w swoje ręce. Mentor najpewniej nie będzie patrzył przychylnie na ucznia, który wymaga ciągłej pomocy, a czasami sam może pomocy oczekiwać w zamian.

Liczba kropek mówi o tym, jaką wiedzą dysponuje, jak jest doświadczony lub potężny mentor. Jedna kropka sugeruje mentora z jedną lub dwoma Umiejętnościami i niewielkim doświadczeniem. Dwie oznaczają kogoś z szeroką wiedzą na dany temat. Trzy to mentor z wieloletnim doświadczeniem i pewnymi wpływami. Cztery to osoba z dekadami (lub nawet stuleciami) specjalizacji i znana w kręgach zainteresowań. Mentor na pięć kropek to jedna z ważniejszych osób związanych z danym tematem. Wpływa na Twoje życie zarówno zauważalnie, jak i subtelnie, i najpewniej ma jakieś plany, których jesteś kluczową częścią.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.