FANDOM


Ścieżka ta wiedzie przez miriady epifanii, objawień i przejawów wszechmocy kosmosu. Magowie, utożsamiani z Obrimos, dostąpili łaski sięgnięcia absolutu i przebudzili się w obliczu jego świętości. Są oni Przebudzonymi władającymi Siłami wszechrzeczy i Pierwszą energią wypełniającą wszelkie stworzenie.

Mimo, że wielu Obrimos przebudziło się doznając uczucia kontaktu z sacrum, ich tradycje są niezwykle skomplikowane. Większość z nich ucieka w swych rozważaniach do dziedzictwa religii objawionych. Są jednak i tacy, którzy nie posiadają w swym paradygmacie jakiegokolwiek pierwiastka religijnego. W końcu absolut, może objawić się w sposób bardzo nieoczekiwany. W każdym elemencie życia można przecież odnaleźć składnik utożsamiający uniwersalny, archetypiczny obraz symbolizujący władzę nad doczesnością.  O ile na polu tradycji Obrimos są niezwykle zróżnicowani, to posiadają jeden niezmienny wspólny element. Są oni Magami władającymi Potęgami, które leżą u podstaw stworzenia i funkcjonowania wszechrzeczy. Moc żywiołów, energii, ciemnej materii kosmosu, czy pierwotnego, mistycznego składnika, są na wyciągnięcie ich ręki. Jako powiernicy świętości, swoją wolą kształtują strukturę rzeczywistości, regulują i manipulują energiami pozornie niezależnymi od człowieka. Wypełniają plan zapisany gdzieś na wysokościach. Są ręką Boga, albo sami obwołują się bogami. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.