FANDOM


AKUTALNA LIST PS-ów U GRACZY

Tabela wymagań Edit

Poziom

Nazwa

Próg punktowy

1

Uczestnik

0-11

2

Czeladnik

12-23

3

Rzemieślnik

24-35

4

Współpracownik

36-47

5

Poręczyciel

48-59

6

Intendent

60-71

7

Zwolennik

72-83

8

Minister

84-95

9

Doradca

98-109

10

Mecenas

110+

Zasady i bonusy Edit

 • przy kreacji nowej

postaci w ramach projektu, ilość otrzymywanego doświadczenia obliczana jest jako 10 x aktualny poziom społecznościowy,

 • przy przekroczeniu każdego progu społecznościowego, postać otrzymuje dodatkowo 10 PD na obecną postać,
 • za każdego LARPa od początku sezonu nowo tworzona postać otrzymuje 3 PD na nową postać (tylko w trakcie kroniki)

Bonus dla aktualnej postaci Edit

 • 3 poziom: postać uzyskuje dodatkową specjalizację;
 • 4 poziom: postać uzyskuje 6 PD do przeznaczenia na merity;
 • 5 poziom: postać uzyskuje 9 PD do przeznaczenia na skille;
 • 6 poziom: postać uzyskuje 10 PD do przeznaczenia na atrybuty;
 • 7 poziom: postać uzyskuje 10 PD do przeznaczenia na cechy specjalne (dyscypliny, arkany itp.);
 • 8 poziom: postać uzyskuje 1 kropkę w Power Statsie (BP/PI/G};
 • 9 poziom: bonus ustalany jest indywidualnie z MG;
 • 10 poziom: bonus ustalany jest indywidualnie z MG;

Bonus dla nowo tworzonej postaci Edit

 • 2 poziom: dodatkowe 20 PD przy tworzeniu postaci;
 • 3 pozom: dodatkowa specjalizacja przy tworzeniu postaci;
 • 4 poziom: 6 PD do wydania na pulę meritów;
 • 5 poziom: 6 PD do wydania na pulę umiejętności;
 • 6 poziom: 10 PD do przeznaczenia na atrybuty;
 • 7 poziom: 10  PD na cechy specjalne (dyscypliny, arkany itp.);
 • 8 poziom: postać rozpoczyna z Power Statsem = 2;
 • 9 poziom: bonus ustalany indywidualne z MG;
 • 10 poziom: bonus ustalany indywidualne z MG;

Bonus z danego poziomu oznacza otrzymanie bonusów także z wszystkich niższych poziomów.

Zasady przyznawania Edit

 • Aktywność larpowa może być wyceniona na 1+ PS.
 • Decyzja o przyznaniu punktów za aktywności podlega ocenie MG.
 • Otrzymanie dodatkowych PD na daną pulę cech oznacza możliwość "dołożenia" zwykłych PD, aby wykupić daną rzecz na pożądany poziom.

Zasady utraty Edit

Postać może utracić POZIOMY społecznościowe wskutek śmierci lub odłożenia postaci i tworzenia nowej. Oczywiście po stworzeniu nowej postaci z wszystkimi przynależnymi jej profitami uzyskanymi z PS.

Pożyczka Edit

Każdy gracz ma prawo wziąć raz na 12 pełnych miesięcy pożyczkę równą maksymalnie: 10 PD x aktualny poziom społecznościowy. Pożyczkę należy spłacić w całości. Utrata lub odstawienie postaci nie zwalnia ze spłaty pożyczki.