FANDOM


Efekt: Zasoby określają zamożność Twojej postaci. Zakłada się, że każda postać ma jakieś źródło dochodów, które pozwala jej zaspokoić podstawowe potrzeby (jedzenie, mieszkanie, środek transportu). Zasoby opisują dodatkowe pieniądze. Jedna kropka oznacza około 500 dolarów gotówki na miesiąc i 1 000 w majątku. Dwie kropki to 1 000 w gotówce i 5 000 majątku. Trzy to 2 000 dolarów w gotówce i do 10 000 w aktywach. Cztery kropki to 10 000 gotówki i 500 000 dolarów majątku. Wreszcie pięć kropek odpowiada około 50 000 dolarom miesięcznie i 5 000 000 dolarom majątku.

Zasoby mogą być użyte do kupienia ekwipunku, broni lub innych przedmiotów. Koszt zakupu opisany jest w kropkach, i jeśli Twoja postać posiada co najmniej tyle samo kropek w Zasobach, ile wynosi koszt zakupu, może go nabyć. Oczywiście Narrator ustala, ile przedmiotów miesięcznie można nabyć.

Zasoby nie wyczerpują się, i korzystanie z nich nie zmniejsza liczby kropek. Może się tak stać tylko z przyczyn fabularnych. Być może Twoja postać straciła pracę lub jej firma została przejęta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.