FANDOM


WIĘZY KRWI Edit

Częściowo za niechęć do kosztowania krwi innych wampirów odpowiada Vinculum, zwane też więzami krwi. Spokrewnieni, którzy spożyją krew innego wampira trzy razy, poddają się wyjątkowej, emocjonalnej kontroli. Vinculum sprawia, że poddany pała do swego trzykrotnego żywiciela gorącą, choć sztuczną miłością.

8fe33c89ced53a38f685d1c5d83aff72

Każdą istotę pozostającą pod wpływem Vinculum nazywa się sługą. Wampira, z którym związany jest sługa, zwie się panem lub żywicielem. W sytuacjach społecznych terminem sługi określa się podległych więzom krwi Spokrewnionych, jako że spętanych nimi śmiertelników wampiry nazywają ghulami, ludźmi, którzy pili krew Przeklętych. Nie jest to jednak rozróżnienie całkowicie odpowiednie. Może zdarzyć się śmiertelny sługa, który nie jest ghulem, gdyż śmiertelnicy, którzy skosztowali Vitae, nie stają się automatycznie ghulami. Ci, którzy nimi zostaną, zachowują moce i cechy ghula tylko tak długo, jak długo mają w swoim organizmie Vitae Spokrewnionego, lecz moc Vinculum wykracza daleko poza takie ograniczenia. Krążą plotki, że potęga Vinculum potrafi wpłynąć na wolę nawet najdzikszych istot nadprzyrodzonych, lecz brakuje solidnych danych, by to potwierdzić.

Sługi nie są całkowitymi niewolnikami swych panów, lecz niewiele im do tego brakuje. Nieustannie czują sztuczną miłość, czułość i lojalność narzucone im przez więzy, nawet jeśli równocześnie nienawidzą swych żywicieli za poniżenia i niewolę, które zostały im zgotowane. U sług o słabej woli, naiwnych, niezrównoważonych czy wręcz poddanych z własnej woli wytwarza się wyjątkowe oddanie. Większość Vinculum kończy się właśnie oddaniem, bo gros poddanych więzom krwi sług albo wie, jaki los ich czeka, albo przynajmniej ma na temat swych stosunków z przyszłymi żywicielami jakieś pojęcie. Ghule, które uważają swych panów za mroczne anioły, Spokrewnieni kochankowie, okazujący swą miłość poprzez wzajemne więzy czy nawet zbłąkane „krwawe lalki” chętnie oddające własną krew, by zadowolić swych nieumarłych patronów... Wszyscy oni wstępują w Vinculum z własnej woli (a przynajmniej nie żałują potem tego kroku). Inni nie podzielają ich entuzjazmu, na przykład niezrzeszeni Spokrewnieni, zmuszeni do posłuszeństwa wobec Księcia poprzez Vinculum, lub wojownicze dzieci spętane przez rodzica „dla ich własnego dobra”. Miłość płynąca z Vinculum to istne bluźnierstwo, gdyż jest sprzeczna z naturą, a często także z sumieniem. Zwykle sługi nie są w stanie zdobyć się na otwarte nieposłuszeństwo lub działanie przeciw swoim panom, lecz niektórzy mają dość silnej woli, by sabotować wysiłki swych władców w sposób bardziej subtelny.

Niektóre, rzadko spotykane, koterie chcą przeciwdziałać nieuniknionemu powstaniu wzajemnych podejrzeń, łącząc się w sieci Vinculum. Wspólne więzy nie zdołają utrzymać koterii razem; zwiększą wzajemną lojalność par. Zamiast tego członkowie koterii praktykują metodę pogardliwie zwaną przez młodych Spokrewnionych „kołkiem wzajemnej masturbacji”. Jeden neofita poddaje się drugiemu, drugi trzeciemu, trzeci czwartemu, czwarty z kolei pozwala, by spętał go więzami krwi pierwszy. Zaufanie, jakie muszą żywić do siebie członkowie koterii, by zdecydować się na ten krok, jest niesłychane, zaś związki takie kończą się cierpieniem, gdyż każdy z uczestniczących w nim wampirów często widzi, jak obiekt jego afektów wzdycha do kogoś innego. Wiele koterii, które zdecydują się na takie więzy, w końcu dosłownie rozszarpuje się przez obsesje i zwykłą zazdrość. Te, które przetrwają próbę, są w istocie bardzo dopasowane.